Menu

VẤN ĐỀ GIÁO VIÊN VÀ CHUYỆN NHẬP KHẨU CT GIÁO DỤC

VẤN ĐỀ GIÁO VIÊN VÀ CHUYỆN NHẬP KHẨU CT GIÁO DỤC!
Nói chung thì chuyện nhập khẩu mới là chủ trương thôi, ko phải áp dụng đồng loạt. Tuy nhiên, nhân chủ trương này thì mình bàn chuyện giáo viên. Chuẩn bị GV là khâu cực kỳ quan trọng trước khi tiến hành bất cứ cải cách GD nào! Và mình cũng hiểu rằng việc đào tạo hơn 39 ngàn GV (thống kê 2013 của Phần Lan) với việc đào tạo 856 ngàn GV (thống kê 2015 của VN) là rất rất khác nhau! Để 856 ngàn GV phổ thông có trình độ đồng đều thì khó hơn rất nhiều lần so với đào tạo 39 ngàn GV.
Đọc thêm thông tin ở đây
http://www.oph.fi/…/166755_teachers_in_finland_statistical_…
Trích bài viết của mình!
‘Toàn bộ giáo viên Phần Lan đều có trình độ thạc sĩ, được đào tạo kỹ lưỡng, gắn liền cả lý thuyết với thực tiễn. Đầu vào ngành sư phạm cũng là sinh viên khá giỏi, được tuyển chọn khắt khe không chỉ về trình độ học vấn mà còn có sự yêu thích và các tố chất phù hợp với nghề. Giáo viên tuy không phải là nghề có thu nhập cao nhưng cũng ở mức trung bình, đủ sống tốt. Quan trọng hơn, giáo viên là nghề rất được tôn trọng ở Phần Lan. Tất cả những yếu tố này đã tạo nên một lực lượng giáo viên rất đồng đều, vượt trội về năng lực, mức độ gắn bó với nghề cao. Vì thế, mỗi khi cải cách giáo dục, giáo viên Phần Lan rất nhanh chóng trong việc nắm bắt các chủ trương đổi mới và hiện thực hoá chúng vào thực tiễn dạy học.
Những ưu điểm về lực lượng giáo viên như trên lại chưa có ở Việt Nam. Không phải chúng ta cố tình chê bai giáo viên Việt Nam nhưng rõ ràng với số lượng giáo viên đông hơn gấp vài chục lần so với giáo viên Phần Lan, chuyện chênh lệch trình độ của giáo viên giữa các khu vực, trường ở nước ta là khó tránh khỏi. Nhiều giáo viên được đào tạo vội vàng, ngắn hạn trước đây để kịp đáp ứng nhu cầu nhân sự ngành sư phạm đã không còn đạt chuẩn ở hiện tại. Ngay tại thời điểm này, chất lượng đào tạo giáo viên ở các trường sư phạm cũng rất chênh lệchh nhau. Chưa kể, lương thấp, áp lực công việc cao do chính sách giáo dục luôn thay đổi một cách thiếu kế hoạch, kỳ vọng thành tích cao, và cách thức quản lý cứng nhắc khiến nhiều giáo viên Việt Nam giảm động lực làm việc. Với thực trạng giáo viên Việt Nam như vậy, chúng ta rất khó hy vọng họ có thể tiếp nhận và triển khai trọn vẹn những điểm cốt lõi trong chương trình giáo dục của Phần Lan.
#giaoducphanlan
http://plo.vn/…/nhap-khau-chuong-trinh-giao-duc-phan-lan-mu…