Menu

Từ khi bắt đầu cầm bút viết vài trang và xem đó là kịch bản

Từ khi bắt đầu cầm bút viết vài trang và xem đó là kịch bản,em đã là “nàng thơ” của tôi.Từ khi làm đào của một vở kịch cafe 70k đến một vai diễn trên sân khấu hoành tráng em vẫn chưa một lần làm tôi thất vọng.Hạc trắng,Đạo đời và đêm qua là Phong Nguyệt (gia vũ yên đăng)….cứ thấy em xuất hiện là tôi đã không kìm được nước mắt,còn vì sao thì chính tôi cũng không hiểu….