Menu

TRỜI MƯA SẦM SẬP MÀ HỌC ĐẠO ĐÔNG VUI QUÁ

TRỜI MƯA SẦM SẬP MÀ HỌC ĐẠO ĐÔNG VUI QUÁ. CÓ PHẢI CHĂNG DO THÀY THUYẾT PHÁP HAY DO ĐẠO PHẬT DẠY MÌNH LÀM CHỦ ĐỜI MÌNH NÊN AI CŨNG MUỐN HỌC ĐỂ LÃNH ĐẠO TỰ THÂN?
THỬ HỎI MUỐN LÀM LÃNH ĐẠO NGƯỜI KHÁC TRONG KHI CHÍNH MÌNH KHÔNG HIỂU BIẾT VỀ TÂM MÌNH THÌ LÃNH ĐẠO ĐƯỢC AI?
MUỐN GIỎI VÀ HẠNH PHÚC THẬT SỰ CHỈ CÓ Ở ĐẠO PHẬT.
TRI ÂN TẤT CẢ NHỮNG NGƯỜI ĐẾN HỌC ĐẠO ĐỂ TUỆ ĐÔNG ĐƯỢC THÊM PHÚC LÀNH