Menu

Tổng kết tháng 7

Tổng kết tháng 7. Một con số không lớn so với người khác. Nhưng với mình đó là sự cố gắng, niềm vui ko diễn tả được.
Một người nhút nhát, chưa từng nghĩ tới việc mình sẽ kinh doanh hay buôn bán một thứ gì. Mà giờ đây mình cũng làm được như vậy.
Không gì là không thể ” chỉ cần bạn cố gắng thì mọi việc sẽ thành công “.
Mục tiêu tháng tới là con số 10 tròn trĩnh.
Mọi người ủng hộ mình nhé.
See Translation