Menu

The land of milk and honey

The land of milk and honey.
Người Việt Facebook gọi là vùng đất sửa và mật ong,
Ở trong kinh thánh Do Thái, ‘The Land of Milk and Honey’ là vùng đất hứa, ‘The Promised Land’, vào thời Abraham nó là Canaan, vùng đất của Do Thái bây giờ là Canaan ngày xưa. Ở trong văn hóa người Do Thái, ‘Milk’ ám chỉ sự sống, life itself, ‘honey’ ám chỉ sự thịnh vượng, trong tiếng Hebrew có nghĩa là ‘flow’, như các bạn thấy dù cho ở ngay trên sa mạc vùng ̣đất nầy vẩn flow, vẩn trù phú, vẩn tràn đầy sự sống.
Mình đọc nhiều bài dịch của người Việt trên Facebook, dịch rất ẩu, và rất buồn cười, cha mẹ nên khuyến khích con em mình đọc sách bằng tiếng Anh, không nên đọc sách tiếng Việt được dịch từ tiếng Anh.
Nếu người Việt biết rỏ người Do Thái thì họ không bao giờ dám so sánh mình với Do Thái như họ đang làm, cho rằng mình giống Do Thái, có thể có nhiều thứ giống nhưng mà không phải đoàn kết.
Ai đã giúp cải tổ và nâng cấp Tsinghua University được coi là Đại Học hàng đầu của Trung Quốc ? Do Thái chớ ai.
Ở trường nào có nhiều sinh viên theo học tiếng Hebrew nhiều nhất trên thế giới ? Tsinghua University.
Ngoài Mỷ, Anh, và Úc ra trường nào có nhiều môn học được dạy bằng tiếng Anh ? Tsinghua University.
Bạn có biết con số các khoa học gia, scientists Trung Quốc đang làm research ở các trường Đại Học Mỷ như UCLA, UC Davis, UC Berkeley, UCSF, Harvard, MIT…còn nhiều hơn ở Trung Quốc.
Những năm trước một số đông scientists người Trung Quốc trở về theo lời kêu gọi của chánh phủ Trung Quốc, bây giờ họ quay trở lại Mỷ gần hết rồi, hầu hết là công dân Mỷ, người Mỷ, con cái họ sanh ra ở đây. Không phải đề cao người Trung Quốc nhưng nếu họ giỏi thì không nên phủ nhận. Trung Quốc đầu tư rất nhiều tiền vào Mỷ và cống hiến vô số nhân tài cho nước Mỷ.
Còn chuyện biển Đông là tại mình yếu kém, mình mà mạnh như Singapore hay Taiwan thì đố nó dám đụng đến.
See Translation