Menu

The American Dream

The American Dream
Despite hostility from some Bostonians and signs of no Irish need apply, the famine Irish eventually transformed themselves from impoverished refugees to hard working, successful Americans. The leadership of Bostonirish like john Boyle O’Reilly, Patrick Collins and Richard Cardinal Cushing culminated in a descendent of the famine generation, John F. Kennedy, becoming the nation’s first Irish Catholic President in 1960. Today 44 million Americans claim Irish ancestry, leading the nation in Medal of Honor winners, and excelling in literature, sports, business, medicine and entertainment.
Ý nghĩa của thuật từ này đã tiến hóa theo tiến trình lịch sử của Hoa Kỳ. Những nhà khai quốc Hoa Kỳ đã dùng thuật từ, “Cuộc sống, tự do, và sự mưu cầu hạnh phúc.” Nó bắt đầu như cái cơ hội để đạt được sự thịnh vượng về mặt vật chất to lớn hơn là có thể có được tại quốc gia gốc của mình. Đối với những người khác, nó là cơ hội của con cháu họ lớn lên và nhận được một nền giáo dục tốt và sau đó là các cơ hội nghề nghiệp mà nền giáo dục đó mang lại. Giấc mơ Mỹ là cơ hội chọn lựa của từng cá nhân, không bị hạn chế ràng buộc bởi giai cấp, tôn giáo hay chủng tộc.