Menu

Sau 2 tháng

Sau 2 tháng, vừa làm vừa chơi, vừa trải nghiệm, vui vui, có khi tuần làm có 1-2 ngày thì giờ cũng có khoản thụ động 100-200$/tháng mà không cần làm việc
Quyết tâm đưa nó lên 20.000$ rồi làm bđs
Mình cũng phải có đôi ba nguồn thụ động chứ
Thấy vui vui vì ko chỉ giúp mình mà còn giúp ng có thu nhập thụ động
Chuẩn bị vượt thử thách 3000$, hào hứng quá
Nhân tiện muốn tìm các ace muốn khởi nghiệp với số vốn nhỏ, muốn đầu tư với số vốn nhỏ, muốn có nguồn thu nhập thụ động … Cùng hợp tác
Ace nào muốn hợp tác cứ ới em
Có ít làm ít
Có nhiều làm nhiều
See Translation