Menu

Rất ít người trên đời này

Rất ít người trên đời này ,may mắn sinh ra có được vóc dáng đẹp sẵn nhờ trời cho. Còn lại là khổ luyện mà thành… tôi ơi hãy cố lên.
P/s: Đây là Boss của e!!! Thấy cười cười vậy đó tập sai với chơi chơi đi rồi biết ,khó thôi rồi. Mà tui thích vậy. Khó mình mới nên. Thanks Boss!