Menu

Nhân 1 tuần đóng FB (và chỉ em Khanh Hoang hỏi thăm vì lo lắng

Nhân 1 tuần đóng FB (và chỉ em Khanh Hoang hỏi thăm vì lo lắng, ng khác vẫn nhắn tin chỉ để yêu cầu làm việc giúp:))
Nhân 1 ngày dc nghỉ dạy vì khai giảng!
Nhân 1 ngày seminar đầu tiên khá thành công với thầy Darryn!
Nhân 1 buổi đi ăn kem chạy mưa với các bạn trẻ!
Nhân 1 dịp kết nạp thêm 1 chiếc vòng mới do sv làm vào tay!
…..
Và nhân dịp gặp lại chị đồng nghiệp mình yêu quý!
Tất cả tạo nên một mình thật nhẹ nhàng cho ngày nay dù bây giờ vẫn ngồi sửa sách ở văn phòng!:))
Dù thế nào thì trái đất vẫn quay!