Menu

Người ta hay nói là “Người đẹp thì mặc gì cũng đẹp”

Người ta hay nói là “Người đẹp thì mặc gì cũng đẹp”. Điều này cũng đúng với nhiếp ảnh: người giỏi thì cầm máy gì cũng chụp giỏi.
Máy tốt cũng như con ngựa quý, quý đến bao nhiêu thì quan trọng vẫn là thằng cưỡi.
Dẫn luận xong rồi – mời bà con tham gia khóa Nhiếp ảnh cơ bản tuần sau (246 hoặc 357) bắt đầu ngày 31/7 hoặc 1/8 nha 🙂 🙂 🙂
See Translation