Menu

Ngày trước

Ngày trước, cũng từng nghĩ hai tiếng “đừng đi” sẽ đủ quỵ lụy lể giữ chân được một người. Nhưng rốt cuộc, khi phải cắn môi thốt lên chữ “đừng…”, cũng là lúc mình hiểu ra rõ nhất, chuyện hai đứa giờ chỉ là chuyện-đã-từng.
Nếu còn yêu, sẽ không bỏ đi. Nếu đã muốn đi, tức là không yêu nữa. Khi ấy, hai chữ “đừng đi” có nghĩa lý gì không?
– Trích “TRỜI VẪN CÒN XANH EM VẪN CÒN ANH” – Anh Khang – Phát hành toàn quốc 20/4/2017
#troivanconxanhEmvanconAnh #AnhKhang