Menu

Ngày thứ 5

Ngày thứ 5 …
Chưa có đợt nào lại ốm đến mức này. 2 mẹ con cứ vật vã , có những lúc tưởng như không thể chịu nổi , vì k đc dùng thuốc nên ngoài việc nằm chờ ra thì không làm được gì hơn…
Đến lúc nằm một chỗ mới biết được ở gần gia đình hạnh phúc đến cỡ nào , lúc ốm đau mới hiểu ai quan tâm đến ta
See Translation