Menu

Ngày cuối cùng rồi

Ngày cuối cùng rồi…
…tất cả dành cho đêm chung kết!
Đã tổ chức quá nhiều cuộc thi về sắc đẹp, tài năng. Nhưng chưa bao giờ thấy một cuộc thi nào áp lực và nhiều hoạt động khó – lịch trình kín như Prince & Princesss International 2017.
Một ngày luôn bắt đầu từ 6h sáng và kết thúc vào lúc 1 – 2h đêm.
Chiều ngày hôm qua chính thức đã có 3 thí sinh của quốc gia bạn ngất vì kiệt sức & mình cũng chỉ còn “vài % pin” cuối cùng.
Và một điều muốn nói với các con – các con quá bản lĩnh, quá xuất sắc và quá tuyệt vời!
Hãy nhớ:
“Không có con đường thành công nào trải đầy hoa hồng cả…”
Cố gắng lên!
See Translation