Menu

Ngày Chủ nhật thong thả

Ngày Chủ nhật thong thả, nhận được món quà từ người em Đỗ Kim Cơ trong làng sách, người tổ chức xuất bản bộ sách này.
Tam quốc diễn nghĩa rất quen thuộc với nhiều bạn đọc, nhưng với Tam quốc chí thì có lẽ chưa nhiều. Bộ này “khó đọc” hơn Tam quốc diễn nghĩa nhưng cung cấp cái nhìn “chính sử”.
Pr: sách đẹp, chữ to rõ dễ đọc, giá mềm (chưa có bán tại ĐT nhưng sẽ có)