Menu

My Muse to day

My Muse to day – The Face day 2
Mở hàng mẫu thiết kế đầu tiên trong BST mới nhất sắp ra mắt của Chung Thanh Phong .Hôm nay nàng Muse của lòng anh thật quyến rũ và quyền lực quá xá.
TEAM MINH TÚ
Photo & Make : Tee Le Hoang Minh Le
Hair : Chung Hưng Thạnh Thanh Hung Chung
Stylits : Lê Minh Ngọc Le Minh Ngoc
Costume : Chung Thanh Phong
Assitant : Công Thân Trần Hoàng Dung Nhung Nguyễn , Nâu Cute , Tiên Tiên , Quân Thiên
#minhtu #cotienrangtho #teamminhtu #thefacevietnam #theface #guongmatthuonghieu
#chungthanhphong #teele #rinbychungthanhphong
www.facebook.com/teestudio
www.facebook.com/chungthanhphongbridal
www.chungthanhphong.com
www.teele-studio.com