Menu

Mới nhờ anh Nguyễn Hữu Thiện mần giúp cái poster để kịp đi thi “Ấn tượng gương mặt truyền hình toàn tổ dân phố lần thứ 1”

Mới nhờ anh Nguyễn Hữu Thiện mần giúp cái poster để kịp đi thi “Ấn tượng gương mặt truyền hình toàn tổ dân phố lần thứ 1”. Sắp giựt giải của quán quân Kim Thảo, Tú Kim Lý, én vàng, én bạc Lê Quỳnh Trâm MC Dao Duy Mc Diem Loan rồi đó nha. Hihihi