Menu

Lỗi ở sự nóng lên toàn cầu

Lỗi ở sự nóng lên toàn cầu?
Các nhà khoa học phải mất hàng tuần hoặc hàng tháng thực hiện những nghiên cứu phức tạp, sử dụng những mô phỏng qua mát tính, để xem liệu biến đổi khí hậu do con người gây ra có phải là nguyên nhân khiến tình hình bão tồi tệ hơn.
Kể từ khi việc lưu trữ bắt đầu năm 1851, số lượng bão ghi nhận được khá hạn chế, điều này khiến công tác phân tích thống kê trở nên khó khăn. Tuy nhiên, các nhà khoa học từ lâu đã cho rằng sự ấm lên toàn cầu sẽ làm cho cho một số cơn bão tồi tệ nhất trở nên mạnh hơn.
Gần đây họ cũng đưa ra mối liên hệ giữa biến đổi khí hậu và sự gia tăng nhanh chóng trong tương lai của những cơn bão. Vẫn còn những cuộc tranh luận khoa học về việc liệu Trái Đất nóng lên có đồng nghĩa với bão xảy ra nhiều hơn, nhưng các nhà nghiên cứu phần lớn đều đồng thuận với ý kiến cho rằng bão mạnh hơn là do biến đổi khí hậu.
Vận may đã qua
Trước khi Harvey đổ bộ, không siêu bão từ cấp 3 trở lên nào quét qua lãnh thổ nước Mỹ kể từ Wilma năm 2005. Khoảng thời gian 12 năm đó rất có thể chỉ là vận may của nước Mỹ. Số lượng bão vẫn thế, chúng chỉ không ảnh hưởng đến Mỹ hoặc không phát triển thành siêu bão. Tuy vậy, siêu bão Sandy năm 2012 có sức gió không lớn nhưng đã gây nên hậu quả thảm khốc khi tàn phá miền Đông Bắc nước Mỹ.