Menu

Lêu lêu

Lêu lêu
Vẫn là Minh béo.
Như anh chị biết, tôi đã khiến cáo Minh béo không nên làm giáo viên hay hướng dẫn viên, vì thông tư đéo gì đã không cho phép, mời ngược lại stt trước.
Anh đã nhận tội làm tình = miệng với trẻ 16 tuổi bên mĩ, và gạ gẫm trẻ khác, anh đi 18 tháng tù.
Nhưng vậy, tôi có lí do để tin, anh sẽ là mối nguy hiểm với trẻ 16, nếu anh là giáo viên dạy chúng.
Ai cũng biết, dạy diễn xuất ko như dạy toán hay văn, diễn nghĩa là có nắn chân nán tay đụng chạm thể xác.
Các công ước vn đã kí như Quyền trẻ em, có quy định như sau: —Trong phạm vi của Công ước này, trẻ em có nghĩa là mọi người dưới 18 tuổi, trừ trường hợp luật pháp áp dụng với trẻ em đó quy định tuổi thành niên sớm hơn.
Và tại Điều 2 trong Công ước số 182 năm 1999 có quy định: Trong Công ước này, thuật ngữ “trẻ em” sẽ áp dụng cho tất cả những người dưới 18 tuổi.
Điều 34.
Các Quốc gia thành viên cam kết bảo vệ trẻ em trước mọi hình thức bóc lột và lạm dụng tình dục. Vì mục đích này, các Quốc gia thành viên phải đặc biệt thực hiện mọi biện pháp thích hợp ở cấp quốc gia, song phương và đa phương để ngăn ngừa;
1. Việc xúi giục hay ép buộc trẻ em tham gia bất kỳ hoạt động tình dục trái pháp luật nào;
2. ………….
3. ………
hết trích.
Công ước này ràng buộc tất cả các quốc gia đã kí.
VN đã tham gia công ước, vậy khi anh Minh béo phạm tội ở Mĩ, thì về VN, anh vẫn có tiền án theo công ước, và vì anh phạm tội với trẻ 16 ở Mĩ, tôi có lí do lo ngại về trẻ 16 Việt nam.
Theo tôi, anh Minh béo đéo xứng đáng dạy bất kì ai, và trẻ 16 17 thì càng không.
Minh béo phải tránh xa u18.
VN cần tôn trọng công ước mình đã kí, nếu bọn quốc tế soi mà thấy Minh béo đang dạy bọn 16, 17. chúng sẽ chê cười ta đéo tôn trọng luật.
Cũng có anh nêu ý kiến Minh béo đc ân xá ra tù sớm, lêu lêu…
Minh Béo chả đc ân xá ngày đéo nào. người cà li có câu :
Cà Li nhất nhật tại tù.
Two days tại ngoại mới là quá hay. ( two days = 2 ngày )
Nghe thì ngu ngốc, Nhưng theo luật Cà Li, 1 ngày tù cho người lần đầu phạm tội, họ chỉ có 12 tiếng, nếu ngồi 24 giờ sẽ đc đếm là 2 ngày.
Anh minh béo kêu án 18 tháng, thì khi vào tù, anh chỉ phải ngồi 9 tháng là mãn án. anh đéo đc ân xá ngày nào hết. kêu án 10 năm thì 5 năm là ra.
Lêu lêu.
( ở Mĩ, ra tù, người tấn công tình dục bị đủ các thứ hành, ko đc gần công viên trường học trong 2000 feet, bị đeo còng điện, bị cấm các việc liên quan trẻ em, tóm lại sống rất khó khăn… và bị đề nghị ịn dấu đỏ lên hộ chiếu (ảnh) )