Menu

Kỷ niệm 10 năm ngày anh iu Tuan Phan Minh đến bên ” quắm”

Kỷ niệm 10 năm ngày anh iu Tuan Phan Minh đến bên ” quắm”. May có anh Thắng Phượng chộp cho những khoảnh khắc tuyệt vời…mà thường là ở nhà anh mới thể hiện ra.
Chúc mọi người ai cũng có những giây phút thật yêu đời bên người í nhé