Menu

Kiếm đc là phải tiêu đc

Kiếm đc là phải tiêu đc. Gì mà phải khổ nhở? Ăn ngon mặc đẹp chả tung hô, đi tung hô dăm cái bữa cơm kiểu tiết kiệm ảo tung đít. MÀ QUAN TRỌNG LÀ KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC Ý. Tiết kiệm ntn mới đc coi là đảm ư? Oh no no no, người phụ nữ đảm đang là phải trong ấm ngoài êm, ăn ngon mặc đẹp ý, biết chi tiêu sao cho hợp lý ý, chứ rúi đầu trong bếp bù xù tính toán chi li đo lọ nước mắm đếm từng củ hành, từng bữa khéo tính xong chồng nó bỏ mẹ đi lấy mấy đời vợ nữa rồi. Tiết kiệm k xấu nhưng k nên vô lí quá đáng ntn.
Ai làm đc chứ em thì chịu. Sống là phải ăn sung mặc sướng, mẹ chứ đến ăn cũng phải kiểu chi li quá thể em là em không sống đc. Còn các mẹ khác quan điểm ư? Ok, fine!