Menu

Kĩ năng quản lý tài chính yếu kém sẽ gây ra những vấn đề nghiêm trọng khi bạn mở 1 doanh nghiệp

Kĩ năng quản lý tài chính yếu kém sẽ gây ra những vấn đề nghiêm trọng khi bạn mở 1 doanh nghiệp, càng nghiêm trọng hơn khi doanh nghiệp đó phát triển.
Nếu không biết quản lý một số tiền nhỏ, sẽ không thể quản lý một số tiền lớn.