Menu

Hôm qua quay “tuyệt đỉnh song ca nhí” đến khuya lơ khuya lắc

Hôm qua quay “tuyệt đỉnh song ca nhí” đến khuya lơ khuya lắc… nhưng không ai mệt hết. Vì các bé quá giỏi, quá hay làm ai cũng hớn hở . Nhưng đến lúc chia tay thì… lắng động…
Mãi iu các con ❤❤❤
Make up triệu đô Trí Trần
Stylish triệu đô Nhật Thiện