Menu

Hôm nọ vô tình có gặp một bạn thợ làm tóc

Hôm nọ vô tình có gặp một bạn thợ làm tóc . Nghe kể cũng làm gần 2 năm .. trong khi nói chuyện .. mình nghe thấy bạn ấy bảo … Cắt Tóc Nam Bẩn bỏ xừ … tóc bay hết vào người … thiết nghĩ lớp trẻ bây giờ làm nghề Sạch Sẽ quá …