Menu

Hôm nay e chỉ bán ở cửa hàng và chốt trả đơn cũ

Hôm nay e chỉ bán ở cửa hàng và chốt trả đơn cũ
e xin phép chưa nhận đơn mới!
may có 1 ngày nắng để bình tĩnh làm
See Translation