Menu

Hạnh phúc là gì

Hạnh phúc là gì?
Hạnh phúc là bằng lòng với những gì mình đang có!
Vì lòng tham con người như cây đậu thần trong chuyện cổ tích xưa ấy: sẽ vươn lên, vươn lên mãi ko bao giờ là đủ…

Hãy tìm hạnh phúc ở những thứ xung quanh!
Tìm niềm vui ở những gì ta đang có!!
Có câu: “nếu không có những thứ ta yêu – hãy học cách yêu những thứ ta đang có”

Giống vợ suốt ngày hành hạ tớ… hôm nay, vợ đi vắng… Tớ trả thù !!!
Nhọ nhoi…