Menu

Hahaha

Hahaha,,, chuyện này ghê quá, mình chỉ đọc được đến gạch đầu dòng thứ 4 là không thể đọc được nữa,
Câu chuyện mình cop lại nè, ai có thể ngồi yên đọc bình thường được không?
Có anh nông dân hút nhiều thuốc lào viêm phổi. Một bữa nặng quá ho ra máu. Người nhà thấy thế đưa đến trạm xá. Đến nơi ông bác sĩ trực bảo:
– Nó nàm thao ? (nó làm sao ?)
– Dạ … nôn ra máu bác sĩ ạ.
Thế là ông hý hoáy ghi vào sổ khám bệnh: “Lôn ra máu”. Rồi ông nói ráo hoảnh:
– Đưa ngay lên Huyện, trường hợp lày lặng lắm.
Đến huyện bác sĩ trực nhìn qua sổ y bạ càu nhàu:
– Mẹ, ngu quá, có dấu huyền cũng không đánh vào, “lôn” là cái khỉ gì mà lại ra máu?
Rồi quát:
– Đưa người nhà lên Tỉnh ngay (sau khi ông cẩn thận thêm vào một dấu huyền to đùng).
Đến tỉnh, bác sĩ trực chửi tục:
– Đ.m cái bọn thất học! Dùng từ bố láo, học mãi mà không biết dùng một từ “âm hộ” cho đàng hoàng.
Rồi quát:
– Y tá đâu, sắp đẻ rồi, người này đang bị băng huyết này…
Xe băng ca chạy rầm rầm quýnh quáng, không ai kịp nhìn bệnh nhân, cô y tá đẩy xe vào phòng cấp cứu thò tay khám giữa hai chân “sản phụ” rồi hét lên:
– Đẻ ngược rồi, em đã túm được một chân đứa bé…