Menu

Ekip làm nên triển lãm Gió Hội An

Ekip làm nên triển lãm Gió Hội An, sách ảnh MNP và xa hơn là nhiều triển lãm khác của Dzungart.
Đây chỉ là người cầm máy, cho hình ảnh như nào thì được bấm như thế, đội này mà cười thì phải cười theo, khóc cũng phải khóc theo…
Mình cám ơn
p/s: ông đi qua bà đi lại like hộ phát cho các cháu phấn khởi