Menu

Đừng bao giờ tin “sau này khi có tiền anh sẽ chăm lo cho em”

Đừng bao giờ tin “sau này khi có tiền anh sẽ chăm lo cho em”, mà hãy tin khi bạn ốm họ chạy đi mua thuốc đem đến cho bạn.
Đừng bao giờ tin “khi anh giàu rồi em muốn gì anh cũng mua cho em”, mà hãy tin họ có thể bớt lại 1 chút tiền ăn mỗi ngày để có thể mua tặng bạn thứ bạn thích.
Đừng bao giờ tin “được rồi anh sẽ thay đổi”, mà hãy nhìn xem họ cố gắng tốt lên như thế nào.
Bạn sẽ cần một người đàn ông che ô cho bạn, hơn là bạch mã hoàng tử đi cùng bạn dưới mưa
————————————————————————
See Translation