Menu

Done

Done. Giã từ huyền thoại. Anh em lại đi làm chuồng gà vậy.
Chí ít nó cũng đã là cảm hứng của một thời. Là tiếc nuối, nỗi buồn, nhưng không phải là mãi mãi. Rồi sẽ có những mô hình mới xuất hiện để Cô Tô không bao giờ là nhàm chán.