Menu

DÌ GHẺ

DÌ GHẺ – CON CHỒNG
” Mồ côi cha ăn cơm với cá
Mồ côi má liếm lá đầu đình
…Ai ơi ! Nhìn cảnh trong hình
Ngẫm xem thế thái…. nhân tình ra sao
Thằng thì ngồi ở mâm cao
Đứa không quần áo vịt nhào ” cắn chim ”
Mẹ thì trơ mắt ra nhìn
Bởi vì thằng đó con riêng của chồng
Thế gian dạy có nhớ không
Chẳng chung máu mủ nên lòng không thương
” Mấy đời bánh đúc có xương
Mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng “