Menu

ĐẾN ĐÂY CHẲNG Ở LẠI ĐÂY, BÂY GIỜ BÉN RỄ XANH CÂY, TUI ZDÌA!, Đăng lại cái tút lúc mới sang:, Một sáng ra hóng…

ĐẾN ĐÂY CHẲNG Ở LẠI ĐÂY
BÂY GIỜ BÉN RỄ XANH CÂY, TUI ZDÌA!
Đăng lại cái tút lúc mới sang:
Một sáng ra hóng trời, thấy mấy chậu cây cảnh héo úa nơi xó sàn ban công. Bèn đem tưới tắm tỉa tót lại, rồi chưng lên thành lan can. Xa xa là những tòa nhà với những mặt dựng nhôm kính hiện đại.  Thêm chút xanh cho chốn ở.
Chiều khoe với con, chúng bảo: Mấy cây này của người thuê nhà trước đây để lại. Vì đã có thông báo cấm, không để chậu cây trên ban công, ngừa khi gió to rơi xuống nguy hiểm cho người khác.
Thì sửa lại thế này vậy, em chỉ lấn chút xíu thành ban công thôi.
Nghe nói bọn Tây phép tắc nghiêm lắm. Nhưng Sydney chắc không có anh Hải nào như quận 1 bên nhà. Cây ơi, mày yên tâm nhé.
Vậy mà hơn một tháng đi qua rồi! Cây ơi, chào mi.