Menu

Đại lý của mìn cứ như này là tối mìn ngủ ngon dòi

Đại lý của mìn cứ như này là tối mìn ngủ ngon dòi. Đẩy hàng cho đại lý là 1 chuyện, mỗi ngày còn lo nghĩ làm sao cho đại lý của m bán đc hàng mới là chuyện m lo lắng nhất. Mỗi ng gia nhập vào team m m đều để tâm đến những chuyện nhỏ nhất, avatar như nào cho bắt mắt, cách đăng bài mỗi ngày tần suất bao nhiêu thì hiệu quả. Mấy hôm nay cứ nghe đại lý khoe bán đc hàng là m vui cả ngày, động lực để m cố gắng hơn nữa ☺