Menu

Dạ e vừa quê ra xách theo #400q trứng gà so vs độ #100q trứng 2 lòng

1 1 1  
Dạ e vừa quê ra xách theo #400q trứng gà so vs độ #100q trứng 2 lòng
Các chị các mẹ ai lấy e FS cho đơn #100q nè
Giá #30k/ chục
2 lòng #50k/ chục
Ship từ 20q ạ
E cảm ơn ạ
See Translation