Menu

Đã có ý tưởng này từ nhiều năm trước

Đã có ý tưởng này từ nhiều năm trước, nhưng không tìm ra ai hợp để hiểu và viết nhạc , viết lời cho ca khúc. cho đen khi nói chuyện với anh Cao Minh Thu, mình có hy vọng.
Thật sự,
Lô tô với mình là một ký ức tuổi thơ.
Và bây giờ mình sẽ đi ngược thời gian tìm lại ký ức ấy.
#Loto #MienTay #DonNguyen #SaiGon