Menu

Có những người nợ mình lời xin lỗi

Có những người nợ mình lời xin lỗi, cả đời này không trả được. Có những người mình nợ lời cảm ơn, cả đời này mình sẽ cố gắng trả ơn. Còn lại, có bịa đặt trăm ngàn lời cay đắng cũng chẳng liên quan, không bao giờ vùi dập được thân này. Trong cái xã hội đầy rẫy những kẻ xấu xa và luôn có nhu cầu hạ thấp người khác dù mình không thể cao hơn, sẽ thật khó để họ tin vào và sống với sự tử tế – vì họ không thể. Chỉ cần ta tốt với bố mẹ ta, con cái ta, bạn bè ta, đã là quá đủ”.
See Translation