Menu

Chúng ta mất rất nhiều công sức để nói cho bọn trâu bò lợn gà biết rằng loài người chúng ta là loài thông minh nhất thế gian

Chúng ta mất rất nhiều công sức để nói cho bọn trâu bò lợn gà biết rằng loài người chúng ta là loài thông minh nhất thế gian. Để rồi phải cay đắng nhận ra rằng không loài nào công nhận điều đó cả, trừ mỗi loài người chúng ta…
Thật bi kịch…