Menu

Chúng ta luôn có một đứa bạn

Chúng ta luôn có một đứa bạn, hễ mở miệng ra là nói “độc thân vui mà”, hoặc “thích tận hưởng cuộc sống một mình”.
Và nó luôn là đứa có bồ đầu tiên trong cả đám!
Vậy nên hôm nay tui muốn mạo muội thủ thỉ với mọi người rằng: TUI KHÔNG THÍCH YÊU ĐƯƠNG GÌ ĐÂU NHA! KHÔNG HỀ THÍCH NHA!!! KHÔNG HỀ!!!!!