Menu

Chúc mừng con Cao Huu Nhat đã đạt danh hiệu Nam Vương Thiếu Nhi Âu Á 2017 & Á Vương Thiếu Nhi Hoàng Tử & Công Chúa Thế Giới 2017

Chúc mừng con Cao Huu Nhat đã đạt danh hiệu Nam Vương Thiếu Nhi Âu Á 2017 & Á Vương Thiếu Nhi Hoàng Tử & Công Chúa Thế Giới 2017. ❤
Không biết nói gì nữa…
…cả một chặng đường dài. Rất nhiều nước mắt, rất nhiều chông gai.
Chúc mừng đoàn Việt Nam với 5 giải thưởng thế giới.
Chúc mừng Lê Huyền Vy đạt giải Công chúa ảnh thiếu nhi Thế giới 2017.
Chúc mừng Yến Thị Bạch Nguyễn đạt giải Công chúa phong cách thế giới 2017.
Các con tuyệt vời lắm.
Thanks N – Group.
Thanks Sao Style Academy
Thanks Sao Style.vn
Thank Đắc Ngọc Việt Nam. <3 See Translation