Menu

Chị Lê Mỹ Hạnh

Chị Lê Mỹ Hạnh,chị Nguyen Huong…và các vị luật sư sẽ mất bao lâu để tìm thấy công lí mà không biết có tìm thấy nó hay không nữa?Bởi không biết khi nào lực lượng giỏi nhất thế giới mới bắt được nhóm khủng bố đánh đập đàn bà quay clip lấy rắm trong thành phố mang tên Bác?