Menu

Chỉ có 28 quốc gia tổ chức ngày 8

Chỉ có 28 quốc gia tổ chức ngày 8.3 (hơn 10%). Việt Nam mình được cái hay, những gì “tiệc tùng” đều hưởng ứng nhiệt liệt.
Điểm: Phật đản, Thiên chúa (noel), Valentine, Quốc tế PN (có thêm ngày PN VN)…
🙂 Xin nhẹ tay, đừng ném đá tội.
Afghanistan-Angola-Armenia-Azerbaijan-Belarus-Burkina Faso-Campuchia-TrungQuốc-Cuba-Georgia-Guinea-Bissau-Eritrea-Kazakhstan-Kyrgyzstan-Lào-Macedonia-Madagascar-Moldova-Mông Cổ-Nepal-Nga-Tajikistan-Turkmenistan-Uganda-Ukraine-Uzbekistan-Việt Nam-Zambia