Menu

Câu hỏi bây giờ là nên đăng kí thi ironman 70

Câu hỏi bây giờ là nên đăng kí thi ironman 70.3 Langkawi hay Phukhet ? Hay là kiếm team chơi relay Ironman 140.6 ở Langkawi . Tất cả đều vào tháng 11.
Hôm qua race suốt 6 tiếng ko dùng gel mà vừa chạy vừa cầm bịch kẹo dẻo Haribo ăn làm người ta nhìn quá chừng.
#aliensport #2xu #haribo