Menu

Cảnh Đài Loan đẹp

Cảnh Đài Loan đẹp, gái Đài Loan thì xấu, tiếc ghê.
1 ngày mà Đài Loan có 4 mùa: Sáng lạnh cóng âm u mây Đông, trưa rực rỡ nắng Hè, chiều hanh hao xanh ngắt trời Thu, đêm dịu dàng lất phất mưa Xuân. Hoa thì nở khắp nơi; Anh đào phủ voan hồng khắp các sườn đồi, Ban tím dọc quốc lộ, Mộc trắng thơm trên lối đi, Đỗ quyên đỏ rực công viên.
Gái Đài Loan mà đẹp nữa thì ở đây chẳng muốn về.

Taiwan amazed me with 4 seasons and 4 flowers a days. Winter cloud in the morning, Summer sun at noon, Autumn breeze in the evening, and Spring rain at night were beautified by pink Cherry blossoms over the hills, purple Butterfly-trees alongside the highway, white Sweet-olive arround the winding paths and red Rhododendron in the parks.
It could have been a heaven if I could find beautiful girls there.