Menu

CẦN TÌM NGƯỜI HỖ TRỢ DÒ MẠCH NƯỚC NGẦM LÀM GIẾNG

CẦN TÌM NGƯỜI HỖ TRỢ DÒ MẠCH NƯỚC NGẦM LÀM GIẾNG
Để đảm bảo việc làm giếng cho điểm Trường Kim Đồng ở bản Tân Lập (Đắc Nông) có nguồn nước nhiều và lâu bền, rất cần người hỗ trợ dò tìm mạch nước ngầm. Hiện máy này có bán trên thị trường và có một số công ty dò thuê, tuy nhiên mức phí cũng cao.
Nếu bạn nào có người quen làm ở các cơ quan Môi trường, Địa chất mà có máy này thì xin cho Nhẫn thông tin liên hệ để nhờ hỗ trợ giúp.
Do địa bàn này từng có giếng nước bị cạn sau một thời gian sử dụng nên Quỹ và Trường cũng lo sợ gặp phải tình trạng đó. Những người khoan giếng ở vùng này chưa có máy dò mạch nước.
Vì vậy cần sự hỗ trợ của các bạn.
Xin cảm ơn.