Menu

Cảm giác chưa sẵn sàng lắm nhưng mà cứ cố hết sức thôi

Cảm giác chưa sẵn sàng lắm nhưng mà cứ cố hết sức thôi. Được hay không thì tùy duyên.
Đầu tư đồ leo núi đã tốn kinh dị rồi.
Để tập luyện thì chọn triathlon cũng tốn ko kém luôn, sơ sơ có vài món trong hình đã tèm tèm 30tr rồi…
Mà số báo danh bù má ơi 🙁
#sidi #specialized #suunto #bikelife #pocarisweat