Menu

BỰC MÌNH

BỰC MÌNH
Mình vốn dị ứng với việc để sinh viên biết nhà, nhưng có học viên xin chữa bài trong dịp nghỉ lễ mà sát hạn nộp nên đành phá lệ cho đến nhà. Kết quả là 9.30 pm hôm nay phải tiếp thêm một nàng nữa “vì em hỏi bạn địa chỉ nhà cô, cô thông cảm vì em vội quá”!
BAO GIỜ NGƯỜI VIỆT BIẾT TÔN TRỌNG QUYỀN RIÊNG TƯ NHỈ???