Menu

Month: February 2017

Bác nào từng đốt pháo

Bác nào từng đốt pháo? Còn nhớ mùi khói pháo? Điểm danh nào Pháo nổ pháo la Bà già ngã oạch Quà đoàng quả tạch Con nít reo hò Xác nhỏ xác to Đỏ hồng chi chít Ngòi cháy ngòi […]