Menu

Month: October 2016

CHỨNG NHẬN HỮU CƠ

CHỨNG NHẬN HỮU CƠ Sáng nay dành trọn thời gian làm việc để hoàn thiện lịch đánh giá lại vườn với tổ chức đánh giá & cấp chứng nhận hữu cơ. Cuối cùng cũng chốt được lịch làm việc nguyên […]