Menu

Month: September 2016

Mình mê nhạc từ bé

Mình mê nhạc từ bé. Với mình âm nhạc luôn là một thứ thần dược cho tâm hồn. Ngửa đầu ngắm trời sao nghe Bach, xem chiến sự bật giao hưởng số 3 Beethoven, biết tin Hoàng Xuân Vinh đoạt […]