Menu

Month: June 2018

LUƯ ĐỂ NHỚ NHÉ

LUƯ ĐỂ NHỚ NHÉ NGUYÊN TẮC 1: Công việc không nuôi người nhàn hạ, tập thể không nuôi những kẻ lười. NGUYÊN TẮC 2: Vào một đơn vị làm việc, đừng chỉ chăm chăm vào việc kiếm tiền, trước tiên […]

LUƯ ĐỂ NHỚ NHÉ

LUƯ ĐỂ NHỚ NHÉ NGUYÊN TẮC 1: Công việc không nuôi người nhàn hạ, tập thể không nuôi những kẻ lười. NGUYÊN TẮC 2: Vào một đơn vị làm việc, đừng chỉ chăm chăm vào việc kiếm tiền, trước tiên […]

Hãy nói Cảm Ơn

Hãy nói Cảm Ơn Cảm ơn Bố Mẹ đã sinh ra con, cho con hình hài này và nuôi lớn con Lên người Cảm ơn ck yêu Vũ Tiến Thịnh đã đến bên vk, cùng vk vượt qua mọi khó […]