Menu

Month: March 2015

https://www

Có lẽ tất cả chúng ta, ai cũng đã từng một lần băn khoăn với câu hỏi, rằng tại sao ta lại có mặt ở nơi đây.. Mấy ai biết được rằng chúng ta đã ở nơi cõi trần gian […]

https://www

https://www.youtube.com/watch?v=4d8eh2YsTE0 Trong Kinh Thánh có lời tiên tri rằng, vào thời khắc tối hậu của nhân loại, sau khi người Israel phục quốc, Cứu Thế Chủ Messiah sẽ tới nhân gian. Còn Kinh Phật ở phương Đông nói rằng khi […]